GED คือ General Educational Development เป็นการสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา นั่นหมายความว่าผู้ที่ผ่านการสอบ GED จะมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าการเรียนจบม.6 ในไทย และนั่นหมายถึงการมีสิทธิสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงสามารถใช้ GED ยื่นเข้าสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทยได้ เช่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

GED ประกอบไปด้วย 5 วิชา ดังต่อไปนี้

  1. Language Arts, Reading
  2. Language Arts, Writing
  3. Mathematics
  4. Science
  5. Social Studies

จุดเด่นของการเรียนหลักสูตร GED ที่ SCA คือ นักเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (GED สอบเป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดทางความรู้ในการเรียนหลักสูตรนานาชาติในระดับอุดมศึกษาหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ และการลงลึกเชิงเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้จริงและสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการสอบ ไม่ใช่แค่เพียงการเอาข้อสอบมาสอน  โดยหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนอยู่ในวงการการสอน GED มาอย่างยาวนาน คุณครูของเราเอาใจใส่นักเรียนทุกคน พร้อมกันนี้ยังมีบริการที่คอยให้คำปรึกษา และวางแผนการเรียนให้กับนักเรียนในต่างประเทศอีกด้วย

ค่าใช้จ่าย           110,000  บาท / ภาคเรียน
ระยะเวลา:           1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน)

ช่วงเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 : พฤษภาคม – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน – มีนาคม

ช่วงเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 : พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคเรียนที่ 2 : มีนาคม – มิถุนายน

ช่วงเรียนที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 : มกราคม – เมษายน
ภาคเรียนที่ 2 : พฤษภาคม – ตุลาคม

ประวัติโรงเรียน Franklin Virtual High School

Franklin Virtual High School International คือโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยต้องการให้เป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับนักเรียนอเมริกันในการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง เทนเนสซี่ รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองมาตรฐานและจดทะเบียนกับหน่วยงานของทางการสหรัฐอเมริกา SACS (Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement, Florida Department of Education, Better Business Bureau) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนด้วยระบบการเรียนแบบทางไกล (ห้องเรียนเสมือน)  ซึ่งเป็นระบบที่เริ่มมีใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 25 Virtual School in USA ซึ่งเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียน Franklin Virtual High School กำหนด ก็สามารถจบการศึกษาและได้รับใบ Diploma ที่ออกให้โดยทางโรงเรียน และใช้ศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ หน่วยกิตที่นักเรียนได้เรียนจาก Franklin Virtual High School ยังสามารถเทียบโอนไปยังโรงเรียนต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อีกด้วย

จุดเด่นของโรงเรียน Franklin High School

  1. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและจดทะเบียนกับหน่วยงานของทางการสหรัฐอเมริกาในระดับขั้นสูงสุด
  2. ได้รับการโหวตให้เป็น 1 ในโรงเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุด

วิสัยทัศน์

“Bring the American classroom here.” คอนเซ็ปท์ของโรงเรียนคือการยกเอาชั้นเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาสอนในโรงเรียนต่างชาติ เพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้เนื้อหา สาระและการสอนที่มีมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้คัดเลือกครูผู้สอนที่มีความสามารถมาถ่อยทอดบทเรียนและความรู้ให้กับนักเรียนโดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดตั้งให้มี โรงเรียนทางไกลเกิดขึ้น เพื่อขยายโอกาสและการเรียนรู้ออกไปอย่างไม่มีขอบเขต